Phòng Công tác sinh viên xin thông báo đến các em về thời gian cập nhật thông tin và đăng ký làm thẻ sinh viên. Thời gian thực hiện: từ ngày 20/04/2022 đến ngày 28/04/2022 các em vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập cổng thông tin sinh viên tại địa chỉ: https://portal.caodangsaigon.edu.vn/Login

Bước 2:  Click chọn mục “Đăng ký làm thẻ sinh viên”.

Bước 3: Chọn “Chọn tệp”, trong file hình sinh viên để cập nhật lại hình cho phù hợp.

Bước 4: Click chọn mục “Lý do”, các em chọn lý do phù hợp với trường hợp của mình.

Bước 5Sau khi cập nhật đầy đủ thông tin theo yêu cầu các em nhấn nút Đăng ký để kết thúc thao tác.

Các em xem file hướng dẫn kèm theo để thực hiện đúng thao tác.

Lưu ý:

-         Các Em bắt buộc cập nhật lại hình thẻ chỉnh chu để in thẻ Sinh viên, những hình không phải hình thẻ, hình ảnh không rõ ràng, hình Selfie sẽ không được sử dụng để in thẻ Sinh viên, các em sẽ không được in thẻ Sinh viên do thông tin không đầy đủ hoặc không hợp lệ.

-         Đuôi file hình phải là .jpg.

Đăng ký xét tuyển