CHUYÊN NGÀNH PHIÊN DỊCH TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI 

Mã ngành: 6220202

Thời gian đào tạo: 2 năm

Hình thức: Cao đẳng Chính quy

Chuyên ngành Phiên dịch Tiếng Anh Thương Mại trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu về ngôn ngữ và văn hóa. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể thực hiện phiên dịch các văn bản trong lĩnh vực thương mại từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt hoặc ngược lại với hai hình thức chính là phiên dịch (dịch văn bản nói) và biên dịch (dịch văn bản viết); chăm sóc khách hàng trong các tổ chức về thương mại có yếu tố nước ngoài. 

Các tố chất phù hợp:

Yêu thích Tiếng Anh

Trí nhớ tốt, khả năng diễn đạt lưu loát, gọn ghẽ

Nhanh nhẹn, năng động, tự tin

Biết lên kế hoạch

Kiên trì và chăm chỉ

Triển vọng nghề nghiệp:

Biên dịch viên/ Phiên dịch viên tại các cơ quan, tập đoàn, công ty, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ…

Nhân viên, thư ký, chuyên viên tại các cơ quan hoặc công ty nước ngoài sử dụng Tiếng Anh 

Nhân viên chăm sóc khách hàng có sử dụng Tiếng Anh 
Giảng dạy Tiếng Anh

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Các môn chung (14 tín chỉ)

STT Tên môn học Tín chỉ
    1    Chính trị 4
2 Pháp luật 2
3 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3
4 Giáo dục thể chất 2
5 Tin học văn phòng 3

Môn học chuyên ngành - Môn cơ sở (27 tín chỉ)

STT Tên môn học Tín chỉ
   6    Kỹ năng mềm 1                            2
7 Kỹ năng mềm 2 2
8 Phát âm 2
9 Tiếng Anh tích hợp 1 6
10 Tiếng Anh tích hợp 2 6
11 Tiếng Anh tích hợp 3 6
12 Tiếng Việt thực hành        3

Các môn chuyên ngành (45 tín chỉ)

STT Tên môn học Tín chỉ
  13    Nói trước công chúng  2
14 Đọc hiểu nâng cao 2
15 Nghe ghi chú tiếng Anh  2
16 Thư tín thương mại Tiếng Anh  2
17 Tiếng Anh thương mại 1 3
18 Tiếng Anh thương mại 2 3
19 Lý thuyết dịch  2
20 Thực hành Phiên dịch thương mại  3
21 Thực hành Biên dịch thương mại  3
22 Quản trị văn phòng  2
23 Luật kinh tế  2
24 Đồ án Phiên dịch thương mại  4
25 Đồ án Biên dịch thương mại 4
26 Thực tập tốt nghiệp  8

Tổng số tín chỉ: 86

Đăng ký xét tuyển