HỌC BỔNG

Nhằm hỗ trợ và thúc đẩy động lực cho sinh viên trên con đường học vấn, trường Cao đẳng Sài Gòn xin công bố chương trình học bổng “Gói đầu tư giáo dục” với nội dung chi tiết như sau:

Giá trị

100% học phí

Đối tượng

 • Học sinh tốt nghiệp THPT
 • Nhập học chương trình Cao đẳng Sài Gòn: mùa Thu 2021

Nội dung

Học sinh đóng đủ Học phí cho tổng chương trình học và phí là 3.000.000 đồng (ba triệu đồng) trước ngày học đầu tiên sẽ được tham gia Chương trình Khuyến học “Học phí 0 đồng”. Toàn bộ học phí sẽ được hoàn trả sau khi sinh viên tốt nghiệp tại Cao đẳng Sài Gòn.

Điều kiện áp dụng

 • Ứng viên phải hoàn thành thủ tục nhập học tại trường Cao đẳng Sài Gòn (bao gồm nộp đủ hồ sơ và đóng đủ học phí).
 • Ứng viên tham gia chương trình phải ký đầy đủ các cam kết tuân thủ quy định của Chương trình Khuyến học.
 • Chương trình KHÔNG áp dụng cho ứng viên tham gia các chương trình học bổng, miễn học phí và khuyến học khác tại trường Cao đẳng Sài Gòn.
  Ứng viên tham gia chương trình được phép chuyển ưu đãi được nhận cho người khác.
 • Ứng viên sau khi hoàn thành chương trình học, được xét tốt nghiệp tại Cao đẳng Sài Gòn sẽ được hoàn trả 100% học phí đã đóng. Ứng viên chỉ được hoàn lại học phí chương trình học. Các khoản phí khác phát sinh trong quá trình học, ứng viên phải đóng và không được hoàn lại.
 • Ứng viên không được chấm dứt tham gia Chương trình Khuyến học trước khi hoàn thành chương trình học. Trong trường hơp này, nhà trường không giải quyết hoàn trả học phí.
 • Trường hợp ứng viên rớt môn học sẽ được miễn học phí học lại một (01) lần/môn học và phải đóng học phí kể từ lần học lại thứ hai (02) trở đi cho môn học đó.

Ngoài ra, trường Cao đẳng Sài Gòn còn hỗ trợ các bạn sinh viên chương trình Liên kết Quốc tế với các suất học bổng như sau (Điều kiện học bổng các bạn vui lòng liên hệ hotline của trường 028 371 55033 để biết chi tiết):

Giá trị học bổng

Đối tượng

 • Học bổng GOLD - 100% học phí khối ngành Công nghệ hoặc Kinh doanh quản lý
 • Học bổng SILVER - 50% học phí khối ngành Công nghệ hoặc Kinh doanh quản lý

Sinh viên hội đủ các yếu tố sau:

 • Là học sinh lớp 12 tốt nghiệp THPT niên khóa 2020-2021 của các trường THPT tại Việt Nam, quốc tịch Việt Nam.
 • Tham gia tích cực các hoạt động ngoại khóa của trường.
 • Có hạnh kiểm tốt trong suốt quá trình học tập.
 • Không là sinh viên của một hoặc nhiều trường khác vào thời điểm xin học bổng.

KHEN THƯỞNG

Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Sài Gòn sẽ tổ chức bình xét và khen thưởng các sinh viên có thành tích tốt trong mỗi học kỳ nhằm cổ vũ, động viên tinh thần học tập cũng như khuyến khích sinh viên năng động hơn trong việc tham gia các hoạt động ngoại khóa. Chi tiết như sau:

Điều kiện

Giá trị khen thưởng

Số lượng học bổng

 • Có số tín chỉ đăng ký trong học kỳ 12
 • Điểm trung bình học kỳ 8.0 và không có điểm trung bình môn học nào 7 (Thi lần 1)
 • Điểm rèn luyện đạt từ loại Tốt trở lên
 • Đi học chuyên cần, có đạo đức tốt và không vi phạm kỷ luật
 • Tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường

Học bổng trị giá 500.000đ/sinh viên / Khoa

Tối đa 3 suất học bổng

 • Có đóng góp tích cực nhất cho các hoạt động, sự kiện của nhà trường trong học kỳ
 • Sinh viên đạt thành tích học tập loại Khá - Tốt trong học kỳ

Phần thưởng trị giá 500.000đ/sinh viên

Đăng ký xét tuyển