Phó trưởng Khoa:            ThS. Đàng Nguyễn Diên Khánh

Thư kí Khoa:                     Trần Bảo Hân

Các giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng có trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực giảng dạy.

Đăng ký xét tuyển